Ceník laboratorních služeb

Neváhejte nás kontaktovat s Vaší poptávkou služeb vývoje povrchových úprav.

Ceník laboratorních služeb2024-03-01T02:59:10+00:00

Ceník standardizovaných laboratorních služeb

Zkouška v solné komoře
10 vzorků včetně fotodokumentace před zkouškou a po zkoušce
EUR CZK EUR CZK
24 hodin 135 3 450 240 hodin 1’050 26 900
48 hodin 265 6 800 480 hodin 1’485 38 000
72 hodin 350 8 950 720 hodin 2’185 55 950
96 hodin 440 11 250 1’000 hodin 2’925 74 900
144 hodin 655 16 750 Každé foto navíc 20 500
Měření koeficientu tření / analýza momentů, zkouška zašroubování EUR CZK
Stanovení vlastností utahování 12 vzorků 525 13 450
Stanovení utahovacího momentu a řízené utahování úhlem 1’050 26 900
Měření tloušťky povrchové úpravy EUR CZK
Měření tloušťky povrchové úpravy metodou XRF (10 vzorků) 45 1 150
Složení materiálu pomocí spektrální analýzy (ICP-OES) EUR CZK
Seřizovací poplatek – standardní vzorek (>= 15mm) 45 1 150
Seřizovací poplatek – malý vzorek (< 15mm) 90 2 300
Měření / jeden vzorek 90 2 300
Tahové a tlakové zkoušky šroubů a matic EUR CZK
Seřizovací poplatek za zkoušenou sérii 45 1 150
Cena / jeden vzorek 45 1 150
Různé tahové zkoušky a zkoušky zkušebním zatížením 220/h 5 650/h
Zkoušky tvrdosti / měření tvrdosti profilu EUR CZK
Tvrdost dle Vickers a měření mikrotvrdosti* / jeden vzorek (3 měření) 55 1 400
Tvrdost v jádře*, měření oduhličení* / jeden vzorek (5 měření + tvrdost v jádře)

* bez přípravy vzorku, dodatečné náklady jsou uvedeny v části “Neakreditované zkoušky”

70 1 800
Popis EUR CZK
Příprava vzorku z ocele (řezání – maximálně 2 řezy, zalití, broušení a leštění) / cena pro jiné materiály na poptání 135 3 450
Leptání výbrusu 45 1 150
Mikroskopické měření tloušťky povrchové úpravy (max. 20 měření, bez přípravy vzorku) 175 4 500
Vyhodnocení metalografického výbrusu (včetně přípravy vzorku) 350 8 950
Interpretace údajů z metalografického výbrusu (včetně přípravy vzorku) 525 13 450
Tvrdost dle Rockwell / 1 vzorek (3 měření) 55 1 400