Lisovací nástroje

Lisovací nástroje2024-03-01T03:00:13+00:00

Naše nástroje

Pro výrobu lisovacích nástrojů disponujeme vlastními nástrojárnami, případně výrobu kooperujeme. Veškeré náležitosti nástrojů jsou definovány KV Final “Tooling standardem”

Lisovací nástroje jsou navrhovány tak, aby umožňovaly snadnou údržbu a případnou modifikaci jak celku, tak dílu. Samozřejmostí je použití normálií nejvyšších kvalit a částí nástrojů naší výroby dle požadavků.

Integrujeme více technologií na jednom výrobku. Používáme pokrokové prvky přímo na postupové nástroje. Zejména integrované svařování, spojování plechů, závitování, sjednocenou montáž na lise, zajištění 100% kontroly v nástroji.

Vyrábíme a dodáváme především:

  • postupové nástroje
  • transferové nástroje
  • nástroje pro ruční zakládání
  • nebo formy pro velké plastové díly

Vysoce kvalitní nástroje vyráběny podle přísného interního standardu a pravidelná údržba

Plynulá výroba, včasné dodávky, vysoká kvalita

Vyrobíme a dodáme

Hlubokotažné nástroje

Zabýváme se i hlubokým tahem plechů od tloušťky 0,5mm, černých, pozinkovaných vysokopevnostních i nerezových.

Transferové nástroje

Vyrábíme a dodáváme transferové nástroje, nástroje větších velikostí – v provedení pro ruční překládaní nebo sériové s periferiemi pro automatický transfer.

Kontrolní přípravky

Pro potřeby lisovny konstruujeme a vyrábíme vlastní kontrolní přípravky, u kterých je kladen velký důraz na přesnost.

Svařovací a montážní přípravky

Zabýváme se výrobou přesných pneumaticky upínaných přípravků pro robotické i ruční svařování, montážní práce a podobně.

Postupové nástroje

Využíváme moderní CAD systémy specializované na postupové nástroje, rozvinů a využití materiálu. Na postupové nástroje aplikujeme moderní technologie, které nám umožňují stále zefektivňovat návrhy nástřihů u tvarově složitých součástí a flexibilitu při návrhu technologické konstrukce. Postupové nástroje dosahují délek až 3 metry, šířky pásu max. 1300mm.

Vyrobíme a dodáme

Hlubokotažné nástroje

Zabýváme se i hlubokým tahem plechů od tloušťky 0,5mm, černých, pozinkovaných vysokopevnostních i nerezových.

Transferové nástroje

Vyrábíme a dodáváme transferové nástroje, nástroje větších coque de telephone zadig et voltairepela phone casephone case card holderyocan websiteup to 50% off velikostí – v provedení pro ruční překládaní nebo sériové s periferiemi pro automatický transfer.

Kontrolní přípravky

Pro potřeby lisovny konstruujeme a vyrábíme vlastní kontrolní přípravky, u kterých je kladen velký důraz na přesnost.

Svařovací a montážní přípravky

Zabýváme se výrobou přesných pneumaticky upínaných přípravků pro robotické i ruční svařování, montážní práce a podobně.

Postupové nástroje

Využíváme moderní CAD systémy specializované na postupové nástroje, rozvinů a využití materiálu. Na postupové nástroje aplikujeme moderní technologie, které nám umožňují stále zefektivňovat návrhy nástřihů u tvarově složitých součástí a flexibilitu při návrhu technologické konstrukce. Postupové nástroje dosahují délek až 4,2 metry, šířky pásu max. 1300mm.